Masterclass Lucas Vandervost

Lucas Vandervost, master

Reeds veertig jaar staat Lucas Vandervost op de planken. Hij is ook al vijfendertig jaar docent aan het Conservatorium van Antwerpen waar hij nu aan een doctoraatsonderzoek werkt. Hij wil in 2019, zestig jaar na Herman Teirlinck, zijn eigen ‘Peripatetikon’ publiek maken. Onderweg maakt hij even halt in Tielt. Tijdens een driedaagse masterclass wil hij zijn ervaringen, technieken en verworven ambachtelijkheid delen. De wonderlijke weg van tekst naar zegging is het onderwerp van deze driedaagse wandeling op het podium.Programma

dag 1 | Hoe komt theatrale energie vrij door het scheiden en/of verbinden van woorden?

dag 2 | Hoe kan de schriftuur van een tekst inspireren tot een ‘ruimtelijke’ zegging van die tekst?

dag 3 | Hoe kan tekstzegging tot ‘bewogenheid’ leiden? Praktisch

De driedaagse masterclass gaat door op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018, telkens van 10u30 tot 17u00.

Dagelijks twee werkblokken met een lekkere lunch tussenin: 10u30-12u30 (blok 1) | 12u30-14u00 (lunch) | 14u00-17u00 (blok 2)

in Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt