Cookie Policy

 

Deze website is eigendom van Theater Malpertuis vzw, met maatschappelijke zetel gevestigd Stationstraat 25, 8700 Tielt, met ondernemingsnummer 0412 857 041.   

Deze voorwaarden zijn van toepassing op www.theatermalpertuis.be. Door toegang tot en gebruik te maken van de website wordt je geacht te hebben ingestemd met de voorwaarden en deze na te leven.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle software, databanken, teksten, foto's, films, beelden, data, handelsnamen, domeinnamen, merken, tekeningen, modellen, logo's en andere informatie op deze website zijn beschermd door intellectuele rechten. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Theater Malpertuis deze informatie te reproduceren, te wijzigen, openbaar te maken, te distribueren of te verzenden, te verkopen, beschikbaar te maken of anderszins over te dragen of enige rechten hierop te verlenen aan derden.

Aansprakelijkheid
Theater Malpertuis aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van deze website en de informatie erop.
Theater Malpertuis noch haar providers kunnen aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, fouten of onderbrekingen in de elektronische publicaties en verwante informatiediensten.
Informatie die via de website of via berichtgeving wordt aangeboden kan onjuist zijn of onvolledig zijn. Theater Malpertuis doet er alles aan om zo volledig mogelijk te werken, maar staat niet in voor de juistheid, betrouwbaarheid, tijdigheid, nauwkeurigheid of andere eigenschap van de informatie. De informatie wordt aangeleverd zonder enige vorm van garantie.
Theater Malpertuis is niet aansprakelijk voor virussen of andere informatie die schade zou kunnen berokkenen aan de gebruiker of derden en wijst alle aansprakelijkheid af voor de schade die dit kan veroorzaken.

Links naar andere websites
De website kan links naar andere websites of andere webpagina's bevatten of daarnaar verwijzen. Theater Malpertuis heeft geen zeggenschap over de inhoud van die websites of webpagina's en is niet aansprakelijk voor de inhoud of kenmerken ervan. Het plaatsen van de links door Theater Malpertuis houdt op geen enkele manier goedkeuring in voor de inhoud daarvan.

Monitoren gedrag bezoeker
www.malpertuis.be makt gebruik van verschillende technieken om bij te houden wie de website bezoekt, hoe de bezoeker zich op de website gedraagt en welke pagina's worden bezocht. Dat is een gebruikelijke manier van werken voor websites omdat het informatie oplevert die bijdraagt aan de kwaliteit van de gebruikerservaring. De informatie die we, via cookies, registreren, bestaat uit onder meer IP-adressen, het type browser en de bezochte pagina's.
www.malpertuis.be plaatst cookies bij bezoekers. Dat doen we om informatie te verzamelen over de pagina's die gebruikers op onze website bezoeken, om bij te houden hoe vaak bezoekers terug komen en om te zien welke pagina's het goed doen op de website. Ook houden we bij welke informatie de browser deelt.
Je kan er voor kiezen om cookies uit te schakelen. Dat doe je door gebruik te maken van de mogelijkheden van je browser. je vindt meer informatie over deze mogelijkheden op de website van de aanbieder van jouw browser.

Privacy
zie ons privacy beleid

Toepassing wetgeving en bevoegde rechtbanken
De Belgische wetgeving is van toepassing op de website, met uitzondering van andersluidende wetsbepaling van dwingend recht. In geval van geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement, waar de zetel van Theater Malpertuis gevestigd is, bevoegd.

Contact
Theater Malpertuis
Stationstraat 25
8700 Tielt
info@malpertuis.be