The Good People

- > -

NAAR AANLEIDING VAN DE MAATREGELEN OM DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS TEGEN TE GAAN WORDT DEZE VOORSTELLING VERPLAATST NAAR VOLGEND SEIZOEN. VANAF MIDDEN MEI KAN JE OP ONZE SITE DE NIEUWE DATA TERUGVINDEN.

In de film Faustrecht der Freiheit (1975) bevraagt cineast Rainer Werner Fassbinder de link tussen geld en liefde. De werkloze Franz probeert zich op te werken door zich in de betere homoseksuele kringen te begeven. Een tijdlang lijkt dat aardig te lukken maar uiteindelijk slaagt hij er niet in zijn eenvoudige afkomst te verbergen in dit burgerlijke en hypocriete milieu.

The Good People van performer en theatermaker Neal Leemput (1990) is gebaseerd op deze film. Sinds zijn afstuderen aan het conservatorium van Antwerpen onderzoekt Leemput ‘de leesbaarheid van niet-normatieve lichaamsbeelden’ in zijn theatraal werk. Het boeiende aan zijn bewerking is dat iedere knieval naar heteronormativiteit consequent vermeden wordt. Het verhaal kent alleen maar homoseksuele personages en die clichés worden onbeschaamd uitvergroot. Zo wordt een onaangenaam, doch uniek universum gecreëerd, te meer omdat je door de dik aangezette speelstijl de motivaties van de personages nooit precies kan doorgronden.

LGBTQ… MOETEN WE HET DAAR NOG OVER HEBBEN?
LGBTQ is de afkorting voor lesbian, gay, bisexual, transgender en queer.
Moeten we het daar nog over hebben? Dat is toch al lang geen probleem meer.  
Helaas, schijn bedriegt.
Het is nog altijd niet evident voor jonge mensen om zich als holebi te outen, laat staan als transgender.
Het levert soms jarenlange stilte op tussen ouders en kinderen; sommigen zijn zelfs niet meer welkom thuis.
Ook de hallucinante cijfers over zelfmoordintenties en -pogingen bij jongeren die gezegend zijn met ‘de liefde waarover zo moeilijk te spreken valt,’ bewijst dat we hierover nog steeds in dialoog moeten gaan.

Om 19u praat theatermaker en onderzoeker Neal Leemput met Westvlaamse jongeren en hun ouders over de actuele uitdagingen en obstakels voor LGBTQ-personen en hun ouders.
Voor de prijs van één toneelticket bent u welkom vanaf 19u voor de hele avond.

 

 

Deze voorstelling draagt het label 'Jonge Leeuwen'. Dit zijn een selectie voorstellingen waarvan we vermoeden dat ze een jongere publiek kunnen aanspreken. Bovendien gaat het om voorstellingen van jonge makers en aanstromend podiumtalent. Deze voorstellingen zijn goedkoper, jongeren tot en met 25 jaar komen zelfs binnen aan halve prijs. 

web_three_of_a_kind_neal_leemput_the_good_people_yanis