MASTERCLASS door Lucas Vandervost (6-7-8/09)

- > -
masterclass / met de steun van Provincie West-Vlaanderen

DE WONDERLIJKE WEG VAN TEKST NAAR ZEGGING
6 - 7 - 8 september 2018

Neem samen met andere alumni van een theateropleiding deel aan de 3-daagse MASTERCLASS van Lucas Vandervost op 6, 7 en 8 september 2018. Je krijgt er de kans om via gespecialiseerde oefeningen kennis te maken met de uitgesproken visie van deze master. 

Lucas Vandervost, master

Reeds veertig jaar staat Lucas Vandervost op de planken. Hij is ook al vijfendertig jaar docent aan het Conservatorium van Antwerpen waar hij nu aan een doctoraatsonderzoek werkt. Hij wil in 2019, zestig jaar na Herman Teirlinck, zijn eigen ‘Peripatetikon’ publiek maken. Onderweg maakt hij even halt in Tielt. Tijdens een driedaagse masterclass wil hij zijn ervaringen, technieken en verworven ambachtelijkheid delen. De wonderlijke weg van tekst naar zegging is het onderwerp van deze driedaagse wandeling op het podium.

Programma
dag 1 | Hoe komt theatrale energie vrij door het scheiden en/of verbinden van woorden?
dag 2 | Hoe kan de schriftuur van een tekst inspireren tot een ‘ruimtelijke’ zegging van die tekst?
dag 3 | Hoe kan tekstzegging tot ‘bewogenheid’ leiden? 


Praktisch
De driedaagse masterclass gaat door op donderdag 6, vrijdag 7 en zaterdag 8 september 2018, telkens van 10u30 tot 17u00.
Dagelijks twee werkblokken met een lekkere lunch tussenin: 10u30-12u30 (blok 1) | 12u30-14u00 (lunch) | 14u00-17u00 (blok 2)
in Theater Malpertuis, Stationstraat 25, 8700 Tielt

Stel je kandidaat
Stuur tegen ten laatste 6 juli 2018 een mail naar piet@malpertuis.be met een beknopt cv en een korte motivatie voor deelname aan de masterclass (maximum 1 A4). Je komt in aanmerking wanneer je als acteur en /of maker in de praktijk staat. Geselecteerde deelnemers krijgen een bevestiging kort na 6 juli. Naast een lunch krijgen de deelnemers een onkostenvergoeding van 50 euro per dag. Slaapgelegenheid in Tielt kan geregeld worden, indien nodig.

Lucas_Vandervost_header