IN NAAM VAN DE WAARHEID - Boek!

Wat verstaan we in deze sterk geïnformatiseerde tijd onder waarheid? Is waarheid meervoudig?  Wat zijn de obstakels in de zoektocht naar waarheid? Moet waarheid per definitie toetsbaar zijn? Is fake news gevaarlijk voor de democratie?

Dat zijn de vragen die aan de basis lagen van deze docu-voorstelling van Theater Malpertuis en Victoria Deluxe, die gemaakt werd n.a.v. de 200ste verjaardag van de Nederlandse schrijver Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker).

Van Multatuli is geweten dat hij zich fel kantte tegen allerlei vormen van machtsmisbruik en misleiding van het volk. De waarheid stond voorop, en dat mocht ook luid verkondigd worden.

We zijn 200 jaar verder en de waarheid staat opnieuw heel erg onder druk. We beleven de terugkeer van de grote stelligheid: van een manier van denken en spreken die zich onttrekt aan elke vorm van toetsing en kritiek. Fake news en manipulatieve verdraaiingen… het zijn dagelijkse tools geworden.

Deze docu-voorstelling werd steeds ingeleid door acteur en levenskunstenaar Peter De Graef, die zich via het verhaal van de Japanse steenhouwer afvroeg hoe rationele en spirituele waarheid zich tot elkaar verhouden. De belangrijkste bijdrage kwam telkens van twee waarheidssprekers die een persoonlijke rede brachten over de waarheid die zij willen verdedigen en delen met het publiek.Victoria Deluxe liet jongeren aan het woord in een videoportret en deBuren introduceerde telkens een nieuwe, beloftevolle auteur die zich verhield tot het thema.

Spijtig genoeg diende deze voorstelling via livestream gevolgd te worden. Toch konden we steeds via digitale wegen veel toeschouwers verwelkomen!

Voor wie zich graag verder inwerkt in het thema van 'De Waarheid', zijn er verschillende mogelijkheden!

a) 'In Naam van de Waarheid' op Podium 19

Een van de voorstellingen binnen de reeks van 'In Naam van de Waarheid' is geselecteerd voor Podium 19! Niet zomaar een voorstelling, maar deze waarin Jean Paul Van Bendegem en Alicja Geschinska hun waarheidsredes brachten. Net zoals bij de andere voorstellingen, zorgde Peter De Graef ook deze keer voor een perfecte inleiding en zorgde deBuren voor een literaire interpretatie van het thema. 

Op volgende momenten zal de aflevering te zien zijn op de beeldbuis! 

18/04 - 19u34
19/04 - 15u24
21/04 - 19u22
23/04 - 19u23

b) Voor wie de waarheidsredes graag nog eens leest, is er de publicatie 'In Naam van de Waarheid'.  

PUBLICATIE
De tien waarheidsredes werden gebundeld in een boek dat momenteel verkrijgbaar is. Online bestellen kan via Theater Malpertuis voor 12 euro plus verzendingskosten. Het boek is ook te verkrijgen bij de volgende boekhandelaars: Paard van Troje (Gent), Limerick (Gent); Walry (Gent), Standaard Boekhandel (Tielt) en Passa Porta (Brussel). 

De waarheidssprekers die deelnamen aan deze voorstelling: Joke J. Hermsen, Rashif El Kaoui, Gaea Schoeters, Aminata Demba, Jean Paul Van Bendegem, Alicja Gescinska, Warda El Kaddouri en Thomas Bellinck. 

Sprekers deBuren: Chris Lomans, Elsbet De Pauw, Jens Meijen, Pelumi Adejumo en Tessel Veneboer.

 

 

MULTATULI_cover_2d
MULTATULI_cover_publicatie_scaled_oyzk3ejkoxpnbd8mvgwlumhriog534c19m0eevrm68