In Naam van de Waarheid

Wat verstaan we in deze sterk geïnformatiseerde tijd onder waarheid? Is waarheid meervoudig?  Wat zijn de obstakels in de zoektocht naar waarheid? Moet waarheid per definitie toetsbaar zijn? Is fake news gevaarlijk voor de democratie?

Dat zijn de vragen die aan de basis liggen van deze docu-voorstelling van Theater Malpertuis en Victoria Deluxe, die gemaakt wordt n.a.v. de 200ste verjaardag van de Nederlandse schrijver Multatuli (pseudoniem van Eduard Douwes Dekker).

In deze voorstelling vraagt acteur en levenskunstenaar Peter De Graef zich af hoe rationele en spirituele waarheid zich tot elkaar verhouden? Multatuli’s ‘Japanse steenhouwer’ geeft inspiratie.  Victoria Deluxe laat jongeren aan het woord in een videoportret en deBuren introduceren een nieuwe, beloftevolle auteur omtrent het thema. De belangrijkste bijdrage komt van twee waarheidssprekers die een persoonlijke rede brengen over de waarheid die zij willen verdedigen en delen met het publiek. Voor Theater Malpertuis zijn dat op 28 oktober 2020 Rashif el Kaoui en Joke Hermsen. Op de avant première zijn dat Rashif el Kadoui en Aminata Demba. 

Naast Tielt reist de voorstelling ook langs volgende steden met telkens andere waarheidssprekers:
Antwerpen: Aminata Demba & Gaea Schoeters
Gent: Bas Heijne & Manon Uphoff
Amsterdam: Thijs Lijster & Alicja Gescinska
Kortrijk: Thomas Bellinck & Warda El-Kaddouri